sodalicious.pl

Blog tematyczny o budownictwie i ogrodzie

Budownictwo

Jak pozbyć się eternitu podczas remontu dachu? 

Jak pozbyć się eternitu podczas remontu dachu? 

Eternit to materiał budowlany popularny w latach 60. i 70. Stosowany był między innymi jako pokrycie dachów. Jest to jednak materiał, który zawiera szkodliwy dla zdrowia azbest, dlatego warto się go pozbyć z naszego otoczenia. Trzeba jednak wiedzieć, że demontaż lub wymianę eternitu powinny przeprowadzać odpowiednio przeszkolone i wyposażone ekipy. Jak zatem pozbyć się eternitu podczas remontu dachu?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że eternit to bardzo szkodliwy materiał, który może wywoływać groźne dla zdrowia choroby i jest czynnikiem poważnie zwiększającym ryzyko zachorowania na raka. Dopóki płyty eternitowe leżą na dachu i są całe nie szkodzą aż tak bardzo. Drażniący i rakotwórczy jest pył, który powstaje w wyniku uszkodzenia, przełamywania, cięcia lub demontażu płyt azbestowych. Dlatego podczas wymiany dachu pokrytego eternitem konieczne jest przestrzeganie surowych procedur bezpiecznego usuwania i utylizacji azbestu, aby uniknąć zagrożenia zdrowia pracowników oraz mieszkańców budynku i ich sąsiadów.

Przed rozpoczęciem prac

Demontaż dachu eternitowego nie jest zadaniem dla amatorów. Za samodzielne usuwanie azbestu albo za jego nieprawidłowe przechowywanie grożą kary finansowe. Planując wymianę dachu z eternitu należy zwrócić się do specjalistycznej firmy, która ma odpowiedni sprzęt, przeszkolonych pracowników oraz zezwolenia wymagane do prowadzenia takiej działalności. Firma po wstępnej ocenie stanu pokrycia, sporządzi plan prac i dokona niezbędnych formalności urzędowych. Prace polegające na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest muszą być zgłoszone właściwemu: okręgowemu inspektorowi pracy, organowi nadzoru budowlanego oraz państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

Przed demontażem dachu eternitowego, należy oczyścić jego powierzchnię za pomocą odkurzacza przemysłowego wyposażonego w odpowiedni filtr i zmyć wodą. Podczas demontażu, przez cały czas pracy, eternit należy utrzymywać w stanie wilgotnym. Płyty jeśli to możliwe należy demontować w całości, a prace prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych, wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągowe. Trzeba unikać korzystania z narzędzi mechanicznych, które mogą uszkodzić materiał i spowodować uwolnienie niebezpiecznych dla zdrowia pyłów azbestowych.

Podstawową zasadą przy prowadzeniu takich prac jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i minimalizacja emisji włókien azbestowych do otoczenia. Podczas pracy z materiałami zawierającymi azbest, szalenie ważne jest, aby pracownicy nosili odzież ochronną – odpowiednie kombinezony, rękawice, buty i okulary ochronne. Muszą być również wyposażeni w maski zabezpieczające układ oddechowy. Trzeba pamiętać, że obszar, na którym jest usuwany azbest, powinien być odpowiednio zabezpieczony i oznakowany, aby zapobiec przypadkowemu narażeniu innych osób.

Po usunięciu dachu eternitowego trzeba również zadbać o to, aby wszystkie pozostałości zostały właściwie usunięte i zutylizowane. Płyty i kawałki płyt eternitowych muszą być zapakowane w sposób zabezpieczający przed emisją włókien azbestowych do otoczenia i odpowiednio oznakowane. Podczas pakowania, powinny być w stanie wilgotnym. Materiały eternitowe, zawierające azbest, muszą być oddzielnie zabierane i transportowane do specjalnych składowisk odpadów azbestowych, gdzie będą przechowywane i utylizowane w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska.

Jednym słowem

Pozbycie się eternitu podczas remontu dachu to poważna i skomplikowana praca, która wymaga dużego doświadczenia, wiedzy oraz specjalistycznego wyposażenia. Prace te muszą odbywać się zgodnie z normami bezpieczeństwa i prawem, co zapewni bezpieczeństwo dla pracowników oraz mieszkańców okolicy. Warto zwrócić uwagę na fakt, że korzystanie z niewłaściwych narzędzi lub przeprowadzenie prac przez nieprzeszkolonych pracowników może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia oraz życia. Dlatego zawsze warto skorzystać z usług specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie, które pozwolą na bezpieczne przeprowadzenie prac związanych z demontażem dachu eternitowego.

Inne ciekawe porady znajdą Państwo w Poradniku Budowlanym MURATORA który jest dostępny na stronie https://projekty.muratordom.pl/poradnik-dla-budujacych/

zdjęcie:
Projekt domu C340a Powściągliwy – wariant I (podpiwniczony)

Tekst sponsorowany: Gotowe, profesjonalne projekty domów z kolekcji MURATORA – https://projekty.muratordom.pl

Udostępnij