sodalicious.pl

Blog tematyczny o budownictwie i ogrodzie

Dom

Korzyści wynikające ze stosowania systemu SCADA

Korzyści wynikające ze stosowania systemu SCADA

Rozważasz wdrożenie systemu SCADA w swoim przedsiębiorstwie, ale nadal nie wiesz, czy jest to opłacalne przedsięwzięcie? Poznaj bliżej zasady działania tego rodzaju oprogramowania i sprawdź, jakie korzyści zyskasz dzięki wykorzystaniu SCADA w firmie!

Do czego służy system SCADA?

SCADA jest skrótowym zapisem angielskiej nazwy: Supervisory Control and Data Acquisition – co w tłumaczeniu oznacza system kontroli nadzorczej i pozyskiwania danych. I zasadniczo na tym właśnie polega funkcjonalność oprogramowania SCADA.

Wdrożony w firmie system tego rodzaju zapewnia możliwość ścisłej kontroli nad pracą urządzeń czy linii technologicznych wraz z pobieraniem danych dotyczących ich funkcjonowania. Informacje te są ponadto archiwizowanej i mogą być poddawane dalszym analizom, chociażby w celu poprawy wydajności poszczególnych instalacji czy maszyn.

SCADA odpowiada za zbieranie danych w sposób nadrzędny, to jest ze wszystkich pracujących w ramach systemu urządzeń. Tym samym oprogramowanie SCADA monitoruje procesy w danym przedsiębiorstwie w sposób całościowy.

Dlaczego warto wdrożyć system SCADA?

Wdrożenie systemu SCADA wiąże się z szeregiem korzyści dla całego przedsiębiorstwa. Jest przede wszystkim świetnym narzędziem kontrolnym i analitycznym, usprawniającym codzienną funkcjonalność zakładu.

Dzięki systemowi SCADA Twoja firma stanie się wydajniejsza, ponieważ:

  • realizowane procesy technologiczne zostaną zautomatyzowane, co znacznie je przyspieszy,

  • możliwe będzie sprawniejsze diagnozowanie ewentualnych usterek i poważniejszych awarii,

  • wszystkie dane związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa będą gromadzone i przetwarzane w jednym miejscu (systemie),

  • zyskasz dostęp do logicznej i zrozumiałej wizualizacji poszczególnych procesów technologicznych,

  • wprowadzenie zdalnego sterowania i automatyzacji będzie mniej skomplikowane.

System SCADA pozwoli ponadto zebrać dane do późniejszej archiwizacji. Dzięki takiemu działaniu zyskujesz stały dostęp do całej „historii” danego urządzenia czy instalacji i możesz w sposób bieżący monitorować zachodzące zmiany.

Czy wprowadzenie systemu SCADA jest trudne?

Na rynku dostępne są już gotowe, w pełni kompatybilne i modułowe systemy nadzorcze, co pozwala na dostosowanie ich do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Takim rodzajem oprogramowania jest na przykład ControlMaestro (dostępny u dystrybutora: https://www.sabur.com.pl/produkt/controlmaestro). System ten jest w stanie monitorować szereg procesów przemysłowych, ale też takie instalacje, jak chociażby automatyka domowa.

Biorąc pod uwagę fakt, że systemy SCADA dostępne są już niejako w gotowej formie, którą należy jedynie dostosować do potrzeb danego użytkownika, możemy pokusić się o stwierdzenie, że tak wybór, jak i zakup SCADA to obecnie wyjątkowo proste zadanie!

 Materiał zewnętrzny

Udostępnij